Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je deeg maakt
gebruik je ook je
hersens.

Gepubliceerd op: 12-10-2023Nieuw

Nieuwsbrief 2 2023-2024

Agenda


Vrijdag 13 oktoberStudiedag Ithaka, geen les
Zaterdag 21 t/m zondag 29 oktoberHerfstvakantie
Vrijdag 10 novemberSt. Maarten
Maandag 20 novemberStudiedag, geen les
Maandag 27 november1e advent


In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Niet of later op school? Maak altijd een absentiemelding.
 • Verlof buiten schoolvakanties
 • Help! Boeken zoek!
 • Herfstmarkt Vrije School Kleverpark 14 oktober
 • Bibliotheek Zuid-Kennemerland: Uitnodiging bijeenkomst Mediawijsheid
 • Snelkoppelingen

Van de directie

Beste ouders,


De herfst is in het land, al voelt het nog zomers aan deze week. Op de dag dat wij het Michaëlsfeest op het strand vierden, liet de herfst zich aan ons zien. Flinke wolkenpartijen met regenbuien kwamen over het land. Iedereen was flink nat. Met

goede moed hebben we er toch een fijne dag van gemaakt.


Waar je in het onderwijs ook moed voor nodig hebt, is om je tegen de gevestigde orde in te laten horen. De digitale wereld neemt een vlucht. Dit heeft een groot voordeel en brengt talloze mogelijkheden met zich mee. Daarnaast hebben wij te maken met enorme uitdagingen die dit met zich meebrengt. Kinderen die veel tijd achter een scherm doorbrengen verliezen het vermogen zich te kunnen concentreren in de klas. Beelden die kinderen zien wanneer zij zich op TikTok, Youtube, games en andere kanalen bevinden maken vaak grote indruk op jonge kinderen.


De Wereldgezondheidsorganisatie zegt, dat kinderen meer zouden moeten spelen en bewegen. Dit is beter voor de fysieke en mentale gezondheid. Op latere leeftijd helpt dit obesitas en aanverwante ziektes voorkomen. Het naar een scherm kijken zou niet alleen vervangen moeten worden door actief spelen, maar ook door activiteiten als puzzelen, lezen en zingen. Natuurlijk is dit wat wij op school en thuis ook het beste vinden voor kinderen. Helaas raak je als opvoeder, op een gegeven moment het gevoel van zeggenschap kwijt wanneer kinderen op het voortgezet onderwijs zitten.


Vorig schooljaar hebben de directies van de vrijescholen in Haarlem een overleg gehad met het Rudolf Steiner College over het gebruik van de mobiele telefoon op school. We zien dat wij op school zoveel mogelijk willen zorgen voor een prikkelarme omgeving als het gaat om de mobiele telefoon. De telefoon blijft in de tas tijdens schooltijd. Oud-leerlingen komen geregeld langs om weer even gedag te zeggen op onze school. Zij geven aan dat ze de ‘telefoonloze’ omgeving in de pauze missen. Op de middelbare school zitten de kinderen in de pauze veelal gebogen over hun mobieltje en er is weinig ‘echt’ contact. De collega's van het Rudolf Steiner College gaven aan dat het moeilijk handhaven was omdat er geen regelgeving voor was.


Ongeveer een maand voor de start van de zomervakantie kwam het Ministerie van OCW met

de mededeling dat er voor de scholen in het funderend onderwijs (PO en VO) een dringend advies komt geen mobieltjes in de klas meer toe te laten, behalve als daar een speciale reden voor is. De maatregel zal per 1 januari 2024 ingaan. Het RSC zal het dringende advies dat onlangs is gegeven door het Ministerie van OCW om de mobiele telefoon in de klassensituatie te weren, navolgen. Er is een werkgroep gestart met belanghebbenden om na te denken hoe dit vorm kan krijgen. Wij zijn daar erg blij mee.


Vriendelijke groet, Maya Baas
Niet of later op school? Maak altijd een absentiemelding!


Ziek, afspraak bij de tandarts, eerder weg, verlof...Ziekmeldingen en andere redenen van afwezigheid geef je gemakkelijk door in de Klasbord-App.


Een absentiemelding maak je opnieuw voor elke dag dat de kind(eren) (deels) afwezig zijn. "Betermelden" hoeft niet. Je kan ook een melding maken alvast voor in de toekomst bijvoorbeeld wanneer een huis- of tandartsen afspraak wordt gemaakt.


Kan je even niet in de app? Geef dan de absentie door door te bellen met de administratie op 023- 5373578 en spreek een voicemail in.


Willen jullie eraan denken om eventuele absenties voor 9 uur door te geven? Alvast dank.
Verlof buiten schoolvakanties


Komt het kind niet naar school wegens verhuizing, een bruiloft, of een andere reden? Vraag in dit geval ruim van tevoren verlof aan bij de schoolleiding. Een aanvraagformulier vind je in de Klasbord-app bij "links".


De schoolleiding is verplicht om opgenomen verlof zonder toestemming te melden aan de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot een boete. Meestal hebben ouders een goede reden om verlof aan te vragen. De school zal dan ook nooit zonder gewichtige reden een verlofaanvraag weigeren.


Denk ook aan: Op tijd komen!

Het gebeurt ons allemaal weleens: te laat komen.

Onverhoopt of wegens een afspraak, ook van te laat komen is de school verplicht om een notitie te maken voor de leerplichtambtenaar.


Belangrijker nog: gezamenlijk de dag starten is van grote pedagogische waarde voor de kinderen en de klas. We willen jullie vragen om daar zorgvuldig mee om te gaan. Alvast dank voor jullie begrip en medewerking.
Help! Boeken zoek!

  Beste ouders en kinderen,

  Wij missen een hele hoop boeken uit de schoolbieb. Wie helpt ons zoeken? Het gaat om boeken die vaak en veel worden gelezen zoals bijvoorbeeld alle delen van Juf Braaksel van Carry Slee, de boeken van Peter Koolwijk (Gozert, Luna, Prutje), Winterhuishotel en nog vele andere titels.


  Het zou zo jammer zijn als niets meer terug komt. Zouden jullie allemaal alsjeblieft thuis willen kijken of je toevallig nog een boek van school in huis hebt liggen? Je herkent de boeken aan de stempel binnenin met Vrije School Kennemerland en op de rug zitten stickers met kleuren (voor de leeftijd) en het leesniveau. De boeken zijn duur en moeten anders allemaal opnieuw ingekocht worden terwijl we juist zo graag ook nieuwe titels willen aanschaffen. Wij hopen allemaal op jullie medewerking.


  Heel veel groeten van het boekenteam
  Uitnodiging bijeenkomst Mediawijsheid


  Hoe lang mag mijn kind op een beeldscherm? Hoe zorg ik ervoor dat internet een veilige omgeving is voor mijn kind en welke apps passen bij de leeftijd van mijn kind?


  Zoek je als ouder ook naar antwoorden op dit soort vragen?


  Kom dan maandag 13 november naar de gratis informatiebijeenkomst ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’ in de Bibliotheek Haarlem centrum.


  De avond wordt verzorgd door Social Media Wijs, een landelijk trainings- en adviesbureau op het gebied van mediawijsheid en digitale vaardigheden in het onderwijs. Ook zal er een digitaal wijkagent aanwezig zijn om voorbeelden te delen.

  Programma

  De avond start met een inleiding over de digitale belevingswereld van kinderen. Hoe is het om op te groeien als je omringd wordt door media? Op basis van de laatste trends en onderzoeken bespreken we de kansen en bedreigingen die kinderen online tegenkomen. Aan de hand van stellingen bespreken we vraagstukken waar je als ouder dagelijks mee worstelt, zoals tijdsbesteding, veilig internetten en online verleidingen.

  Voor wie: ouders van kinderen in groep 1 t/m 8

  Wanneer: maandag 13 november

  Tijdstip: 20.00 – 21.45 uur

  Waar: de Bibliotheek Haarlem centrum/Gasthuisstraat 32/Doelenzaal

  Meld je aan via:

  Informatiebijeenkomst: Opvoeden in het digitale tijdperk (bibliotheekzuidkennemerland.nl)  Snelkoppelingen


  © 2023 Vrije School Kennemerland
  Stock images attribution: Vecteezy.com, used onder free license