Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Jaarfeesten

De vrijeschool hecht aan het ritme van de seizoenen en wat de natuur brengt. De jaarfeesten geven ritme aan het schooljaar en zijn goed voor de samenhang op school. Samen zingen, dansen, muziek maken, gezellig samen iets lekkers eten; het tilt ons even uit boven het dagelijkse ritme. De meeste feesten vieren we met de hele school: de kinderen, leerkrachten én ouders, iedereen viert mee! Ieder feest heeft zijn eigen betekenis en wordt ook met een pedagogische reden gevierd.


Elk schooljaar wordt gekeken naar een passende invulling van het jaarfeest. De kinderen leven ernaar toe en bij de meeste feesten word je als ouder ook betrokken. Door aanwezigheid of in de organisatie om het jaarfeest mogelijk te maken.

Door het schooljaar heen vieren we de volgende jaarfeesten:

Michaëlsfeest | Feest van oogst en moed

Eind september vieren we het Michaëlsfeest waarin we de oogst verzamelen die ons kracht geeft om de donkere tijd door te komen. Het feest gaat ook over de moed in jezelf vinden. De aartsengel Michaël die we kennen als de figuur die de draak – het boze – versloeg, staat voor moed. Met de jongste kinderen komt dit verhaal nog niet expliciet aan bod, maar gaat het feest meer om het verzamelen van de oogst en dit tot een feestmaal bereiden. We doen allerlei uitdagende spelletjes, zodat de kinderen moed in zichzelf vinden.

Sint Maarten | Deelde zijn mantel met de bedelaar

Op 11 november is het Sint Maarten. Dit feest gaat over delen. De heilige Sint Martinus sloeg met zijn zwaard zijn eigen mantel in twee stukken en gaf de helft aan de bedelaar bij de stadspoort van Tours. Het is de eerste van een serie lichtfeesten die we in de herfst en winter vieren. De tijd dat het zonlicht afneemt en we het licht in onszelf brandend moeten houden. We maken van een pompoen of suikerbiet een lampion, wat symbool staat voor het licht dat we in de winter niet buiten ons maar in onszelf moeten vinden.

Advent |Verwachtingsvol voor de geboorte van het licht

Vanaf vier weken voor Kerst wordt iedere week Advent gevierd, als voorbereiding op het Kerstfeest. Het zijn de weken waarin het licht groeit; elke week wordt er een kaars meer aangestoken. In de school heerst een verstilde sfeer.

Sint Nicolaas | Het feest van geven en ontvangen

Elk jaar brengt de goedheiligman met zijn pieten een bezoek aan onze school. De pieten hebben roetvegen van de schoorstenen, waardoor zij hun geschenken naar de kinderen brengen.

Kerst | Feest van licht

Begonnen als midwinterfeest bij de oude Germanen om het herleven van de natuur te vieren. In latere eeuwen veranderd in het feest van de geboorte van Jezus Christus. Een feest van licht dat onder andere gevierd wordt met de opvoering door leerkrachten van het Oberufer Kerstspel.

Driekoningen | 6 januari

Drie koningen uit het Oosten komen Jezus aanbidden. Zij gaven het kind goud, wierook en mirre. Goud staat voor het inzicht in de goddelijke en geestelijk wereld, wierook voor offerbereidheid en deugd en mirre voor de verbinding van de ziel met het eeuwige, onsterfelijke. In de klas wordt brood of cake-krans geserveerd met daarin 3 bonen verstopt. Het kind met een boon in het brood is de koning en krijgt een rol over de invulling van bijvoorbeeld de middag.

Maria Lichtmis | Afsluiting van de lichtjesfeesten

Het daglicht wordt steeds krachtiger. Het licht, dat we in de wintermaanden koesterden, geven als het ware onze warmte terug aan Moeder Aarde. We laten het nu meedrijven op de stroom van het leven: de sapstroom in de natuur. De kleuters maken drijfkaarsjes, van restjes overgebleven kaars, die (weg)drijven op het water. Daarbij zingen we nog één keer alle liedjes van de kersttijd: van Sint Maarten, via de stoomboot en de herdertjes tot en met driekoningen.

Carnaval | Vrolijk verkleedfeest

Van oudsher een uitbundig volksfeest dat aan de sobere vastentijd voorafging. Het is een feest van opschonen en overgave. Van durven loslaten. Op school vooral een vrolijk verkleedfeest met verschillende activiteiten voor alle kinderen.

Palmpasen | Klaar voor de optocht

Alle jongere kinderen maken een prachtige palmpaasstok, met bovenop een broodhaantje, het wakkere ’ik’. In de optocht staan de palmpaasstokken symbool voor de eeuwige levenskracht van de altijd groene palmbomen.

Pasen | Ontluiken van de natuur

Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het is het feest van de opstanding van Christus uit de dood en van het ontluiken van de natuur. De kleuters vieren dit feest in het bos, op zoek naar het gouden ei, dat symbool staat voor de vruchtbaarheid en het nieuwe leven in de natuur.

Pinksteren | Iedereen in het wit

Er wordt gezongen en gedanst rond de meiboom met linten. Iedereen is in het wit gekleed. We vieren de voortgang van het leven. Het verbond tussen hemel en aarde dat het leven mogelijk maakt wordt gesymboliseerd door het pinksterbruidspaar en door de witte duiven.

Sint Jan | Het feest van de zomer

Op 25 juni vieren we het Sint Jansfeest met een gezamenlijke picknick, zang, dans en spel. Iedereen brengt eten en drinken mee. Voor de kinderen zijn er allerlei spelletjes. We vieren de uitbundigheid van de natuur op deze langste dag, die recht tegenover Kerstmis – de kortste dag staat.

Meer achtergrondinformatie over de jaarfeesten binnen het vrijeschool onderwijs kun je vinden in het boek ‘Schipper mag ik overvaren’ van Juul van der Stok of ‘Het goud van Waldorf’, een uitgave van Seizoener.