Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Ziekmelding en verlof


Ziekmelding

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Meld uw kind daarom ziek, of als uw kind door een andere reden niet op school kan komen, vóór negen uur via klasbord.

Alle ziekmeldingen worden aan de betreffende leerkracht doorgegeven.


Verlof

Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, of bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten. Je kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij directeur Maya Baas. Gebruik hiervoor onderstaand verlofformulier (Zie link). Deze kun je ingevuld afgeven of opsturen naar de administratie van de school. Je krijgt schriftelijk bericht of je verzoek wordt gehonoreerd.


Aanvraagformulier verlof

Verlofregeling