Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Ziekmelding en verlof


Ziekmelding

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom tussen half negen en negen uur als je kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen of spreek het antwoordapparaat in (023-537 35 78). Deze wordt iedere ochtend afgeluisterd. Alle ziekmeldingen worden aan de betreffende leerkracht doorgegeven.


Verlof

Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, of bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten. Je kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij directeur Maarten Roest Crollius. Gebruik hiervoor onderstaand verlofformulier. Deze kun je ingevuld afgeven of opsturen naar de administratie van de school. Je krijgt schriftelijk bericht of je verzoek wordt gehonoreerd.


Aanvraagformulier verlof

Verlofregeling