Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Aanmelden / zij-instroom


De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om je goed te oriënteren. De school moet namelijk bij je kind passen en niet andersom.


Als je jouw kind wilt aanmelden voor de Vrije School Kennemerland, neem dan eerst contact op met onze administratie. Je wordt dan uitgenodigd voor een informatie-uurtje. Daarna krijg je ook een interesseformulier om je kind aan te melden.


Op de volgende woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur houden wij informatie uurtjes. :

  • Vrije School Kennemerland 15 juni 2022


Heb je interesse om een informatie uurtje bij te wonen? Stuur dan een e-mail naar info@vskennemerland.nl


Let op! Voor kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 geldt het nieuwe Plaatsingsbeleid van de Gemeente Haarlem. Meer informatie hierover vind je op www.naarschoolinhaarlem.nl. Of kijk onder het kopje Praktisch/Centrale Aanmelding op deze website.


Zij-instroom

Indien je kind al op een andere school zit (groep 1-8), dan wordt er eerst gekeken of er plaats is in de desbetreffende klas. Daarna heb je een gesprek met de intern begeleider (IB-er), klassenleraar en/of schoolleiding. De IB-er maakt kennis met je kind en wint informatie in op de vorige school. Daarna gaan we over tot een visiteweek, waarin de IB-er ook je kind observeert. Zowel je kind als jullie als ouders, kunnen in de visiteweek onderzoeken of dit onderwijs bij jullie past. Het is belangrijk dat je als ouders echt kiest voor het vrijeschoolonderwijs. De leerkracht onderzoekt of je kind in de klas past en de klassensamenstelling zodanig is dat de leerkracht je kind adequaat kan begeleiden. Na die week beslissen wij of je kind geplaatst wordt.


Kinderen die van een vrijeschool buiten Haarlem komen krijgen voorrang op de wachtlijst.