Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Aanmelden zijinstroom


De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om je goed te oriënteren. De school moet namelijk bij je kind passen en niet andersom.


Als je jouw kind wilt aanmelden voor de Vrije School Kennemerland, neem dan eerst contact op met onze administratie. Je wordt dan uitgenodigd voor een informatie-uurtje. Daarna krijg je ook een interesseformulier om je kind aan te melden.


Heb je interesse om een informatie-uurtje bij te wonen? U kunt zich hier aanmelden(formulier opent in een nieuw venter). Bij vragen kunt u e-mailen naar info@vskennemerland.nl.


Op de volgende woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur houden wij informatie-uurtjes. Wilt u er rekening mee houden dat deze bedoeld zijn voor de ouders en/of verzorgers. Graag uw kind(eren) niet meenemen naar deze informatiemiddag.


Schooljaar 2023-2024

  • Kleverpark 13 sept 2023
  • Lindeboom 11 okt 2023
  • Kennemerland 15 nov 2023
  • Kleverpark 17 jan 2024
  • Lindeboom 14 feb 2024
  • Kennemerland 13 mrt 2024
  • Kleverpark 10 apr 2024
  • Lindeboom 15 mei 2024
  • Kennemerland 5 juni 2024
  • Kleverpark 10 juli 2024

Let op! Voor kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 geldt het nieuwe Plaatsingsbeleid van de Gemeente Haarlem. Meer informatie hierover vind je op onze website onder het kopje Praktisch: Centrale aanmelding 2022-2023 en op www.naarschoolinhaarlem.nl.


Zijinstroom

Indien je kind al op een andere school zit (groep 1-8), dan wordt er eerst gekeken of er plaats is in de desbetreffende klas. Daarna heb je een gesprek met de intern begeleider (IB-er), klassenleraar en/of schoolleiding. De IB-er maakt kennis met je kind en wint informatie in op de vorige school. Daarna gaan we over tot een visiteweek, waarin de IB-er ook je kind observeert. Zowel je kind als jullie als ouders, kunnen in de visiteweek onderzoeken of dit onderwijs bij jullie past. Het is belangrijk dat je als ouders echt kiest voor het vrijeschoolonderwijs. De leerkracht onderzoekt of je kind in de klas past en de klassensamenstelling zodanig is dat de leerkracht je kind adequaat kan begeleiden. Na die week beslissen wij of je kind geplaatst wordt.


Kinderen die van een vrijeschool buiten Haarlem komen krijgen voorrang op de wachtlijst.


Voor alle andere groepen / klassen is er een wachtlijst.