Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Kernwaarden, Missie en Visie


  • Denken, voelen en willen
  • Bewegend leren
  • Leren als creatief proces
  • Leren vanuit vertrouwen
  • Met hoofd, hart en handen

Missie en Visie

Wie enthousiast is, leert en presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor kinderen. Op de Vrije School Kennemerland ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze het graag willen. Met hoofd, hart en handen. Op onze vrijeschool zijn rekenen en taal net zo belangrijk als creatieve en sociale vaardigheden. Op de Vrije School Kennemerland krijg je net dat beetje meer mee, waarvan je je hele leven veel plezier zal hebben.


Prioriteiten

Goed onderwijs spreekt het denken, het gevoel én het handelen aan. De leerling wordt uitgedaagd te worden wie het is. Groeien en bloeien als mens, is in het vrijeschoolonderwijs essentieel. Met bevlogen en enthousiaste leerkrachten die zich blijven professionaliseren binnen de context van de wereld om ons heen, bieden wij de kinderen alle ruimte om zich breed te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en kunstzinnig gebied. Respect en goede omgangsvormen zijn voor ons belangrijke waarden.


Als meest onderscheidende werkvorm kent de vrijeschool het periodeonderwijs. De aaneensluiting van de eerste twee ochtenduren, gedurende meerdere weken, biedt ruimte voor onderwijs binnen één leerdomein. Het leren wordt effectief en betekenisvol, door intensieve verbinding met de lesstof. Het leren wordt levend door het doen. Wij streven naar aantrekkelijk, eigentijds vrijeschoolonderwijs met behoud van identiteit, met open blik naar de wereld en in samenhang met de omgeving.

Een uitgebreide beschrijving van de kernwaarden, missie en visie vind je in het Schoolplan.