Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Een goed
toneelstuk
begint met taal.

Informatiebeveiliging en privacy

Als school hebben wij diverse gegevens van jou en je kind nodig. Hier gaan wij vertrouwd mee om. In het kader van de wetgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Stichting Ithaka het Privacyreglement opgesteld.


Stichting Ithaka heeft via Privacy op School (PoS) een Functionaris Gegevensbescherming. Hier leest u meer over de Functionaris Gegevensbescherming


Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan contact op met www.privacyopschool.nl