Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Extra ondersteuning voor ouders

Mocht je wat extra ondersteuning nodig hebben, vind je hier een aantal documenten met regelingen vanuit de gemeente op financieel vlak, maar ook een overzicht van het sociale vangnet in Zuid-Kennemerland.


Tegemoetkoming schoolkosten | regeling Gemeente Haarlem

Sociale kaart Zuid-Kennemerland

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling