Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je deeg maakt
gebruik je ook je
hersens.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs, of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het is belangrijk dat zowel ouders als leerkrachten daaraan bijdragen. Daarom heeft onze school, net als alle scholen in Nederland, een medezeggenschapsraad.

De Medezeggenschap VSK, kortweg MR, vertegenwoordigt alle leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. En geeft ouders en personeel de mogelijkheid tot meepraten, denken en beslissen. De MR VSK doet dat voor drie locaties namelijk Vrije School Kennemerland, Vrije School Kleverpark en Vrije School De Lindeboom. De MR vergadert ongeveer eens per 5 tot 6 weken wisselend op de drie locaties. In de MR zitten ouders en leerkrachten. Bij het overleg is de schoolleiding aanwezig. De MR denkt mee over alles dat de school aangaat en maakt daarbij gebruik van het overleg-, informatie-, instemmings-, advies- en initiatiefrecht.

Voor een vergadering van de MR is iedereen betrokken bij school van harte welkom. Aanmelden en het indienen van bespreekpunten kan via email. Of rechtstreeks bij de leden. De MR is te bereiken via secretarisMR@vskennemerland.nl.

De MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Begin 2020 is de samenstelling:

o Janne Kluft en Margriet van Herk [personeelsgeleding]. Voor de vacante posities wordt geworven.

o Christiaan van den Berg (voorzitter), Maarten Claassen (secretaris), Diane Kleinhout en Richard Beunk [oudergeleding].

Namens de VSK hebben Wilfra Marseille (personeel) en Maarten Claassen zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Ithaka.

Lees hier het jaarverslag van de MR:

- VSK jaarverslag MR 2017-2018

- VSK jaarverslag MR 2018-2019

Voor elke vergadering delen we de agenda met de klassenouders. Na elke vergadering maken we een kort artikel voor de nieuwsbrieven.

De geplande vergaderingen in het schooljaar 2019-2020 zijn:

o 10 september 2019

o 15 oktober 2019

o 21 november 2019

o 28 januari 2020

o 3 maart 2020

o 14 april 2020

o 19 mei 2020

o 23 juni 2020

Voor vragen, opmerkingen, notulen of andere zaken; de MR is te bereiken via secretarisMR@vskennemerland.nl.