Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je deeg maakt
gebruik je ook je
hersens.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert eenmaal per maand en denkt mee over alles dat de school aangaat. Elke twee maanden is de schoolleiding aanwezig.


Voor een vergadering van de MR is iedereen van harte welkom. Aanmelden en het indienen van agendapunten kan via emailadres of rechtstreeks bij de voorzitter. De MR bestaat uit:


Wilfra Marseille en Janne Kluft (personeelsgeleding).
Christiaan van den Berg, Maarten Claassen en Martine Koning (oudergeleding).


Lees hier het jaarverslag van de MR:


Jaarverslag MR 2017-2018