Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Buitenschoolse opvang

Voor buitenschoolse opvang werken we samen met een aantal kinderopvang organisaties. Uiteraard kun je zelf kiezen van welke naschoolse opvang je gebruik wilt maken. Je dient met hen ook afspraken te maken omtrent vrije dagen, studiedagen en vakanties.

BSO de Wonderberk

Op de buitenschoolse opvang van 'de Wonderberk' wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek. Het uitgangspunt hierbij is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede 'thuis'. Er zijn twee BSO groepen op de Wonderberk en de kinderen worden lopend opgehaald.

www.wonderberk.nl | info@wonderberk.nl

BSO Hazeltje

Kinderopvang Hazeltje wil graag dat kinderen zich thuis voelen en met plezier naar de naschoolse opvang komen. Er wordt gezorgd voor een huiselijke sfeer en er worden verschillende en afwisselende activiteiten aangeboden. Alle kinderen zijn verschillend en daar wordt rekening mee gehouden.

www.kinderopvanghazeltje.nl | ripperda@compananny.nl

Hero kindercentra – buitenschoolse opvang

Leerlingen van de Vrije School Kennemerland kunnen voor buitenschoolse opvang terecht bij Hero BSO Obistraat. De BSO van Hero kindercentra is gehuisvest in een speeltuingebouw en heeft de hele speeltuin tot zijn beschikking. Dit betekent volop speelmogelijkheden, zowel binnen als buiten. Binnen zijn er speelhoeken en kieskasten, een computerhoek, een ruime keuken en een creatieve hoek. Ook is er een aparte jongens- en meisjeskamer. In de buitenspeeltuin zijn ook veel kinderen uit de buurt te vinden, dus is het extra gezellig!

Wij gaan graag met je op avontuur. Ga je met ons mee?
www.herokindercentra.nl | ObistraatBSO@herokindercentra.nl.


Kinderopvang Midas

Staat voor: Actief leren & lekker spelen!

Bij BSO EDO maken wij gebruik van de prachtige serre, de ruime sportvelden en gaan regelmatig het Schoterbos in.


Wij gebruiken de methodiek Kaleidoscoop als werkwijze voor het pedagogisch handelen.

Onze ‘groene’ locatie in het Schoterbos: “Midas in 't Park”, richt zich met name op het buiten zijn en de natuurbeleving.

Tijdens de vakanties maken wij regelmatig leuke uitstapjes!


Kernwoorden: kinderparticipatie, de natuur in, veel buiten en sporten, geen spelcomputers, begeleiding bij het maken van huiswerk.

www.kinderopvangmidas.nl | info@kinderopvangmidas.nl

BSO Verda

Verda is de kleinste BSO van Haarlem en biedt professionele kinderopvang in een veilige, huiselijke omgeving. We hechten grote waarde aan stabiliteit, individuele aandacht en een goede band met de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. En een goede band met hun ouders. Er zijn maximaal 10 kinderen per dag waarmee Verda tussen gastouder en BSO inzit.


Het kind zich gezien en thuis laten voelen, zodat het veilig kan hechten, respect en ruimte voor eigenheid, ontspanning en plezier zijn de kernwoorden die de opvang bij Verda weergeven. Middels gerichte (coachings-)activiteiten geven we kinderen de kans weer in zichzelf te landen na een schooldag. Denk aan mindfullness, yoga, visualisaties, filosoferen, kunstzinnige werken en nog veel meer prachtige middelen.


Wees welkom, we zien je graag!

www.bsoverda.nlinfo@bsoverda.nl