Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Buitenschoolse opvang

Voor buitenschoolse opvang werken we samen met een aantal kinderopvang organisaties. Uiteraard kun je zelf kiezen van welke naschoolse opvang je gebruik wilt maken. Je dient met hen ook afspraken te maken omtrent vrije dagen, studiedagen en vakanties.

BSO de Wonderberk

Op de buitenschoolse opvang van 'de Wonderberk' wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek. Het uitgangspunt hierbij is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede 'thuis'. Er zijn twee BSO groepen op de Wonderberk en de kinderen worden lopend opgehaald.

www.wonderberk.nl | info@wonderberk.nl

BSO Sportfever

Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Bij Sportfever wordt rekening gehouden met die behoefte. Stilzitten moeten ze leren, bewegen niet. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Ons beleid is erop gericht kinderen te ontwikkelen in sport en spel om zowel fysiek als mentaal te ontdekken wie je bent.

www.sportfever.nl | sportbsodss@sportfever.nl


BSO Hazeltje

Kinderopvang Hazeltje wil graag dat kinderen zich thuis voelen en met plezier naar de naschoolse opvang komen. Er wordt gezorgd voor een huiselijke sfeer en er worden verschillende en afwisselende activiteiten aangeboden. Alle kinderen zijn verschillend en daar wordt rekening mee gehouden.

www.kinderopvanghazeltje.nl | ripperda@compananny.nl

BSO Kinderopvang Haarlem | Hero Kindercentra

Locaties Maraboe vangt kinderen op van de Vrije School Kennemerland. Maraboe in gehuisvest in speeltuingebouw Zaanenoord. Dit betekent volop speelmogelijkheden, zowel binnen als buiten. Er is een ruime keuken, creatieve hoek, diverse speelhoeken en een computerhoek. In de buitenspeeltuin zijn ook veel kinderen uit de buurt te vinden, dus extra gezellig!

www.kinderopvanghaarlem.nl | meander@kinderopvanghaarlem.nl