Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je deeg maakt
gebruik je ook je
hersens.

Gepubliceerd op: 15-03-2024Nieuw

Nieuwsbrief 7 2023-2024

Agenda


Vrijdag 22 maartPalmpasen
Donderdag 28 maartPaasviering, les tot 13:00 uur
Vrijdag 29 maartGoede vrijdag, geen les
Maandag 1 aprilPaasvakantie
Dinsdag 2  aprilStudiedag, geen les
Zaterdag 27 april - 12 mei Meivakantie incl. Hemelvaart
Vrijdag 17 meiPinksterfeest, les tot 13:00 uur
Maandag 20 meiPinksteren, geen les


In deze nieuwsbrief

  • Van de directie
  • Lindefest 20 april
  • Jeugdfonds sport en cultuur - doe de check!
  • Lenteconcert Vrije Muziekschool 21 april
  • Snelkoppelingen

Van de directie


Beste ouders,


Vervanging

De komende weken zullen tot de meivakantie qua formatie iets anders ingericht zijn. Susan onze intern begeleider zal tot de meivakantie lesgeven in klas 5 omdat vanaf 22 maart juf Mirthe met zwangerschapsverlof zal gaan. Na de meivakantie zal onze nieuwe collega Marieke van Duijn in ieder geval tot de zomer in klas 5 lesgeven. Tot de meivakantie zal ik IB-taken van Susan overnemen. Mocht er iets spelen hoor ik het natuurlijk graag.


Tevredenheidsonderzoek

Elk jaar nemen wij een vragenlijst af bij de kinderen van klas 4,5 en 6. Wij gebruiken dit jaar hiervoor de vragenlijsten van Vensters. Zij bieden vragenlijsten voor leerling tevredenheid, sociale veiligheid, oudertevredenheid en medewerker tevredenheid in het onderwijs. Het onderzoek naar leerling tevredenheid en sociale veiligheid is van belang vanwege de wettelijke verplichtingen voor veiligheid op school sinds augustus 2015. Resultaten van het onderzoek naar sociale veiligheid kunnen direct worden doorgestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs na de verwerking. Eind maart zullen wij deze vragenlijsten afnemen.

Het oudertevredenheidsonderzoek is voor mij en het team waardevol. Daarom zal in april ook een vragenlijst naar de ouders worden gestuurd. Tegelijk zal ook een medewerker tevredenheidsvragenlijst uitgestuurd worden.


Ik hoop natuurlijk dat kinderen met plezier naar school komen, dat leerkrachten graag werken op de Vrijeschool Kennemerland en dat ouders tevreden zijn want daar werkt het team immers hard voor.


Vriendelijke groet,


~ Maya Baas


Lindefest

Jeugdfonds sport & cultuur

Snelkoppelingen


© 2024 Vrije School Kennemerland
Stock images attribution: Vecteezy.com, used onder free license