Taal begint met
een boeiend
verhaal.

home

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

                                                          Haarlem, September 2017

 Beste ouders/verzorgers,

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Ieder kind kan in Nederland gratis basisonderwijs genieten. Toch vraagt onze school u om een vrijwilligeouderbijdrage. Daarmee ontstaat er financiële ruimte om van het onderwijs ook werkelijk vrijeschoolonderwijs te maken.

In de vrijeschool werken we vanuit het principe dat we veel aandacht besteden aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind. Alleen dan is het kind in staat al zijn talenten te ontplooien. Daarvoor is het nodig dat er een extra aanbod aan vaklessen, muzikale en kunstzinnige vakken gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn er meer zaken die het onderwijsaanbod verrijken, zodat er voor het kind een uitdagende leeromgeving geboden kan worden, waarin het zich gemotiveerd kan ontwikkelen. Voor al deze ambities is de subsidie van de overheid niet toereikend, vandaar dat wij u om een ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is vrijwillig en mag nooit een beletsel vormen om uw kind op onze school te plaatsen.

Wat gebeurt er met de ouderbijdragen?

Met dit geld worden belangrijke dingen in de school mogelijk gemaakt. Een groot deel wordt besteed aan personeelskosten waar geen overheidssubsidie tegenover staat, bijvoorbeeld de euritmielessen en de begeleiding daarvan.

  • Een wezenlijk aspect van het vrijeschoolonderwijs zijn de jaarfeesten. Voor het organiseren daarvan komen door de ouderbijdrage extra middelen ter beschikking.
  • Daarnaast worden hiermee educatieve activiteiten als museumbezoek, excursies en schoolreisjes bekostigd.
  • De inrichting van de kleuterklassen met mooi meubilair en speelgoed vraagt om extra middelen. Dat geldt ook voor de aanschaf van leermiddelen zoals periodeschriften, materiaal voor kunstzinnig onderwijs en muziekinstrumenten.

Kortom, de vrijwillige bijdragen maken het vrijeschoolonderwijs voor uw kind(eren) mogelijk. In het kalenderjaar 2015-2016 ontvingen wij voor de Vrije School Kennemerland en Kleverpark een bedrag van ruim 40.000 euroaan ouderbijdragen. Waarvoor onze hartelijke dank. Voor een verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Procedure

Met ingang van 1 december 2016 gaan alle scholen van de Stichting Vrijescholen Ithaka over op hetzelfde systeem voor het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een volledig digitaal systeem, WIS Collect, waarvoor alle ouders een eigen inlogcode krijgen. U ontvangt hierover binnenkort per mail meer gegevens.

Binnen WIS Collect kunt u aangeven op welke manier u de ouderbijdrage wilt voldoen: Via IDEAL of via een automatische overboeking. U kunt ook aangeven of u per jaar of in termijnen wilt betalen.Alle correspondentie met WIS Collect verloopt via uw mailadres.

Jaarlijks in juni/juli ontvangt u vanuit WIS Collect een mail, waarmee u opnieuw opgave voor het betalen van de vrijwilligeouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar kunt doen.

Mocht de hoogte van de ouderbijdrage onoverkomelijke problemen geven, dan verzoeken wij u in WIS Collect in te vullen wat u wel kunt bijdragen. Ook wanneer u helemaal niet in staat bent een bijdrage te leveren, verzoeken wij u dit aan te geven in WIS Collect. U ontvangt dan geen herinneringsmail meer.

Over de hoogte en de betaling van de ouderbijdrage, of problemen met de betaling kunt u contact opnemen met de administratie van uw school. Uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.

Administratrice          : Maaike Honig

Telefoonnummer       : 023.5373578

Mailadres                  : mhonig@vskennemerland.nl

Richtlijnen voor het vaststellen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage:

Schooljaar                  : 2017-2018

School                       : Vrije School Kennemerland en Vrije School Kleverpark

Richtbedrag:               : € 350 per leerling per schooljaar (als uw kind later in het jaar instroomt geldt 1/10e deel van het richtbedrag per maand dat het kind op school zit)

Voor meer informatie over de Stichting Artaban en de giftenaftrek, kijkt u op Stichting Artaban

 

Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN