De natuur leer je
beter kennen als je
er middenin zit.

home

Zij-instroom

Ouders die hun kind tussentijds aanmelden, hebben een aannamegesprek als er plaats is in de desbetreffende klas. Na dit gesprek wordt er contact gelegd met de vorige basisschool. Nadat de informatie is ingewonnen en overplaatsing zinvol lijkt, spreken we een proefweek af. De intern begeleider kijkt in de proefweek mee naar de nieuwe leerling. Ook de leerling en de ouders kunnen in de proefweek onderzoeken of dit onderwijs bij hun past.

Na die week beslissen wij of de leerling aangenomen wordt. Het is belangrijk dat de ouders echt kiezen voor het vrijeschoolonderwijs en dat de leerkracht onderzoekt of de leerling in de klas past en de klassensamenstelling zodanig is dat de leerkracht de leerling adequaat kan begeleiden.

Kinderen die van een andere vrijeschool komen krijgen voorrang op de wachtlijst.

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij nog plek vrij voor kinderen in klas 1 op de groeilokatie Vrije School De Lindeboom, Korte Verspronckweg 7-9 te Haarlem. Neemt u hiervoor contact op met de administratie van Kleverpark of Kennemerland: 023.2023235 of 023.5373578

 

Zij-instroom

 

Zij-instroom

 

Zij-instroom
Zij-instroom
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN