De natuur leer je
beter kennen als je
er middenin zit.

home

Aanmelden

De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat u de tijd neemt om zich goed te oriënteren. De school moet namelijk bij uw kind passen en niet andersom.

Als u uw kind wilt aanmelden voor de Vrije School Kennemerland, neemt u eerst contact op met onze administratie: 023 5373578. U wordt dan uitgenodigd voor een informatie-uurtje. Daar krijgt u ook een interesse formulier om uw kind aan te melden.

Mocht de kleuterklassen van onze school vol zitten, dan bestaat er de mogelijkheid om uw kind te plaatsen bij onze vestiging op de Wouwermanstraat.

De schoolleiding en de intern begeleider proberen zorg te dragen voor een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de kleuterklassen wat betreft leeftijdsopbouw en verdeling van jongens en meisjes in de zes kleuterklassen op beide locaties.

Let op; voor kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 geldt het nieuwe Plaatsingsbeleid van de Gemeente Haarlem. Meer informatie hierover vind u hier:

Plaatsingsbeleid Gemeente Haarlem

Zij-instroom

Indien uw kind al op een andere school zit (groep 1-8), dan wordt er eerst gekeken of er plaats is in de desbetreffende klas. Daarna heeft u een gesprek met de intern begeleider of, klassenleraar of schoolleiding. De IBer bekijkt ook het kind en na ingewonnen informatie op de vorige school gaan we over tot een proefweek. De intern begeleider kijkt in de proefweek mee naar de nieuwe leerling. Ook de leerling en de ouders kunnen in de proefweek onderzoeken of dit onderwijs bij hun past. Na die week beslissen wij of de leerling aangenomen wordt. Het is belangrijk dat de ouders echt kiezen voor het vrijeschoolonderwijs en dat de leerkracht onderzoekt of de leerling in de klas past en de klassensamenstelling zodanig is dat de leerkracht de leerling adequaat kan begeleiden.

Kinderen die van een andere vrijeschool komen krijgen voorrang op de wachtlijst.

 

Aanmelden

 

Aanmelden

 

Aanmelden
Aanmelden
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN