Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Zij-instroom

Ouders die hun kind tussentijds aanmelden, hebben een aannamegesprek als er plaats is in de desbetreffende klas. Na dit gesprek wordt er contact gelegd met de vorige basisschool. Nadat de informatie is ingewonnen en overplaatsing zinvol lijkt, spreken we een proefweek af. De intern begeleider kijkt in de proefweek mee naar de nieuwe leerling. Ook de leerling en de ouders kunnen in de proefweek onderzoeken of dit onderwijs bij hun past.

Na die week beslissen wij of de leerling aangenomen wordt. Het is belangrijk dat de ouders echt kiezen voor het vrijeschoolonderwijs en dat de leerkracht onderzoekt of de leerling in de klas past en de klassensamenstelling zodanig is dat de leerkracht de leerling adequaat kan begeleiden.


Kinderen die van een andere vrijeschool komen krijgen voorrang op de wachtlijst, mits er uiteraard plek is.


Neemt u voor meer informatie contact op met de administratie van Kleverpark of Kennemerland: 023.2023235 of 023.5373578