Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Centrale Aanmeldingen 2021-2022

Kijkt u ook op www.naarschoolinhaarlem.nl


Coronacrisis en plaatsingsbeleid

Je kunt contact met ons opnemen voor recente informatie omtrent de aangepaste rondleidingen via info@vskennemerland.nl

Inleveren van het aanmeldformulier

Omdat de school niet toegankelijk is, kun je je aanmeldformulier per post of per e-mail (bijv. via een scan of foto van je telefoon) inleveren. Als je van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, verzoeken wij je hierbij ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is info@vskennemerland.nl.

Informatie over de school

Helaas kunnen wij dit schooljaar geen fysieke rondleidingen organiseren. Hiervoor in de plaats worden voorlopig algemene online sessies via Teams georganiseerd, waarin de nadruk ligt op de inhoud van ons onderwijs. U kunt deze bijwonen ongeacht uw voorkeur voor lokatie.

Op de volgende woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur houden wij de Teams sessies. Mochten dit weer fysieke rondleidingen worden dan houden we ook onderstaande volgorde aan:

 • Vrije School Kennemerland 17 mrt 2021
 • Vrije School Lindeboom 21 apr 2021
 • Vrije School Kleverpark 19 mei 2021
 • Vrije School Kennemerland 16 jun 2021

Wil je een Teams-sessie bijwonen, mail dan naar info@vskennemerland.nl.

Daarnaast geven we u graag de volgende website tips over ons onderwijs. Kijk eens op: www.vrijeschool.nl of www.kiezenvoordevrijeschool.nl.Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 augustus 2017 t/m 31 augustus 2018


Voor het eerst naar de basisschool


Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool
Kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2018 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2020 aangemeld worden. Begin november 2020 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier, waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn in totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

In het najaar van 2021 zullen ouders met een kind dat tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren is de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden
Wanneer u uw kind in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Wanneer uw kind op de voorschool zit, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

Voorrang
De Vrije Scholen in Haarlem hebben een stedelijke functie, het woonadres van een kind binnen Haarlem speelt hierbij geen rol. Een kind dat in Haarlem of in één van de volgende buurgemeenten woont, heeft voorrang op onze school. Dit betreft:

 • de buurgemeenten Velsen en Zandvoort;
 • de woonkernen binnen de gemeente Bloemendaal: Aerdenhout, Bentveld, Bloemendaal, Bloemendaal aan Zee, Overveen (excl. Bennebroek, Vogelenzang);
 • de woonkernen binnen de gemeente Haarlemmermeer: Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Spaarnwoude, Zwanenburg.

Daarnaast heeft elk kind in Haarlem voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer,e-mailadres en BSN-nummer van het kind niet).
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij de administratie van onze school in.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;
 • u gebruikt een aanmeldformulier zonder de voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.

De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand op een tweede lijstje aan dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u deze downloaden van de website www.naarschoolinhaarlem.nlOok kunt u dit aanmeldformulier krijgen op onze school.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

· Kinderen geboren tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2017 2 februari 2021

· Kinderen geboren tussen 1 januari 2018 en 30 april 2018 26 mei 2021

· Kinderen geboren tussen 1 mei 2018 en 31 augustus 2018 29 september 2021

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen op onze school geplaatst. Als op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.
Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren, welke staan op uw bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie).
 2. De ouder van het kind heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd op de school.
 3. Het kind woont in Haarlem of in de bovengenoemde buurgemeenten.
 4. Het kind woont buiten Haarlem.


Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of oktober 2021 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.folder centrale aanmelding

folder centrale aanmelding (english)

formulier