Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Centrale Aanmeldingen 2020-2021

Kijkt u ook op www.naarschoolinhaarlem.nl


Coronacrisis en plaatsingsbeleid

Voor de laatste aanmeldperiode voor kinderen geboren tussen 1 april 2017 en 31 juli 2017 geldt dat de data ongewijzigd blijven. Uiterste aanmelddatum is hier 18 september 2020 op de eerste school van voorkeur. Zie hier voor ook de gemeentewebsite www.naarschoolinhaarlem.nl

Je kunt contact met ons opnemen voor recente informatie omtrent de aangepaste rondleidingen via info@vskennemerland.nl

Inleveren van het aanmeldformulier

Omdat de school niet toegankelijk is, kun je je aanmeldformulier per post of per e-mail (bijv. via een scan of foto van je telefoon) inleveren. Als je van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, verzoeken wij je hierbij ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is info@vskennemerland.nl (ook voor aanmeldingen voor de Vrije School Kleverpark of Vrije School De Lindeboom).

Informatie over de school

Helaas kunnen wij dit schooljaar geen fysieke rondleidingen organiseren. Hiervoor in de plaats worden voorlopig algemene online sessies via ZOOM georganiseerd, waarin de nadruk ligt op de inhoud van ons onderwijs. U kunt deze bijwonen ongeacht uw voorkeur voor lokatie.

Op de volgende woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur houden wij de ZOOM sessies. Mochten dit weer fysieke rondleidingen worden dan houden we ook onderstaande volgorde aan:

 • Vrije School de Lindeboom 2 sept 2020
 • Vrije School Kleverpark 7 okt 2020
 • Vrije School Kennemerland 18 nov 2020
 • Vrije School de Lindeboom 13 jan 2021
 • Vrije School Kleverpark 17 feb 2021
 • Vrije School Kennemerland 17 mrt 2021
 • Vrije School Lindeboom 21 apr 2021
 • Vrije School Kleverpark 19 mei 2021
 • Vrije School Kennemerland 16 jun 2021

Wil je een Zoom-sessie bijwonen, mail dan naar info@vskennemerland.nl.

Daarnaast geven we u graag de volgende website tips over ons onderwijs. Kijk eens op: www.vrijeschool.nl of www.kiezenvoordevrijeschool.nl.


Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017

Aanmelden voor de basisschool

Als je kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Hierdoor verloopt op alle basisscholen het aanmelden op dezelfde manier en worden alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Kinderen die tussen 1 augustus 2016 en 31 juli 2017 geboren zijn, kunnen vanaf 11 november 2019 aangemeld worden. Begin november 2019 ontvangen de ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. Je meldt je kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van je eerste keuze in te leveren. Je mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Ouders met een kind dat is geboren in de periode 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018 zullen in het najaar van 2020 de brochure en aanmeldformulier ontvangen. Je kunt vanaf dat moment je kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden
Wanneer je je kind (geboren tussen 1 augustus 2016 en 31 juli 2017) in het verleden hebt aangemeld, zal je je kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrang
De Vrije Scholen in Haarlem hebben een stedelijke functie, het woonadres van een kind binnen Haarlem speelt hierbij geen rol. Een kind dat in Haarlem of in één van de volgende buurgemeenten woont, heeft voorrang op onze school. Dit betreft:

 • de buurgemeenten Velsen en Zandvoort;
 • de woonkernen binnen de gemeente Bloemendaal: Aerdenhout, Bentveld, Bloemendaal, Bloemendaal aan Zee, Overveen (excl. Bennebroek, Vogelenzang);
 • de woonkernen binnen de gemeente Haarlemmermeer: Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Spaarnwoude, Zwanenburg.

Daarnaast heeft elk kind in Haarlem voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer je op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van je kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en zie je op welke scholen je kind voorrang heeft. Bij het bepalen van je scholen van voorkeur mag je elke school in Haarlem kiezen.

Wat moet je doen?

Als onze school je eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van je kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van je eerste voorkeur zet je op nummer 1, je volgende voorkeur op 2, enzovoort. Je kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, moet je het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 • je gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van je aanmeldformulier ontvangt je (per post/mail) een Bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals je kind in onze administratie verwerkt is.

De voorrangsscholen die je niet hebt opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd. Controleer dit Bewijs van aanmelding en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

Je kunt tot de sluitingsdatum je aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer je geen aanmeldformulier hebt, kun je het downloaden van de website www.naarschoolinhaarlem.nl. Ook kun je dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 augustus 2016 en 30 november 2016 | 23 januari 2020
 • Kinderen geboren tussen 1 december 2016 en 31 maart 2017 | 26 mei 2020
 • Kinderen geboren tussen 1 april 2017 en 31 juli 2017 | 18 september 2020

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Wanneer er voor alle aangemelde kinderen op onze school voldoende plaatsen zijn, krijgen deze kinderen zeker een plaats. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Je kind loot dan mee in de door jouw opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de aangemelde kinderen geplaatst met een oudere broertje/zusje op de school. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer je kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz, enz.. Pas als je kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plek op een van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die in volgorde van loopafstand zijn toegevoegd aan je opgegeven voorkeuren. Deze staan op je bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie)
 2. De ouder van het kind heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd op de school
 3. Het kind heeft de school als voorrangsschool

Inschrijven

Na de plaatsing ontvang je in februari, mei of oktober 2020 (afhankelijk van de geboortedatum van je kind) een brief van de school waar je kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop je aan de school kenbaar moet maken of je van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is je inschrijving definitief en bent je verzekerd van de plaats op de school.