Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je deeg maakt
gebruik je ook je
hersens.

Remedial Teacher en Int. Begeleider

Onze remedial teacher geeft binnen schooltijd extra les aan een leerling. Deze extra aandacht is individueel. Mochten we onze remedial teacher gaan inzetten dan bespreken we dit altijd eerst met de ouders.


De kleuterklassen en de onderbouw werken met één intern begeleider, de intern begeleider is voornamelijk verantwoordelijk voor de zorgstructuur.