Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je deeg maakt
gebruik je ook je
hersens.

De schoolleiding

Maarten Roest Crollius is directeur van Vrije School Kennemerland en Lia Visser is adjunct-directeur. Samen geven ze leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Hiertoe zijn zij gemandateerd door het bestuur. De directie is het aanspreekpunt in de school voor ouders en leerkrachten betreffende dagelijkse zorgen en organisatie. Ook als u niet weet bij wie u moet zijn, kunt u zich tot hen wenden. Verder zorgen zij ervoor dat de communicatie binnen de school en haar diverse geledingen goed verloopt.


Bij afwezigheid of ziekte van de directeur worden de taken waargenomen door de plaatsvervanger.