Als je deeg maakt
gebruik je ook je
hersens.

home

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert eenmaal per maand en denkt mee over alles dat de school aangaat. Elke twee maanden is de schoolleiding aanwezig.

Voor een vergadering van de MR is iedereen van harte welkom. Aanmelden en het indienen van agendapunten kan via emailadres of rechtstreeks bij de voorzitter. De MR bestaat uit:

Wilfra Marseille en Janne Kluft (personeelsgeleding).
Christiaan van den Berg, Maarten Claassen en Martine Koning (oudergeleding). 

Lees hier het jaarverslag van de MR:

Jaarverslag MR 2017-2018

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN