Taal begint met
een boeiend
verhaal.

home

Het basisonderwijs

In het vrijeschool onderwijs praten we nog over klassen. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Elke schooldag begint met een half uur zelfstandig werk. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.

Naast Nederlands leren ze basiskennis van het Engels en Duits. Later op de dag, als de concentratie afneemt, houden de leerlingen zich bezig met houtbewerken, schilderen, muziek, drama, gym en euritmie. Er vindt regelmatige toetsing en begeleiding plaats wat wordt vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.

Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.

 

Het basisonderwijs

 

Het basisonderwijs

 

Het basisonderwijs
Het basisonderwijs
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem

Tel. 023 537 35 78
info@vskennemerland.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN