Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool kennemerland is een vrijeschool in Haarlem-Noord

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Aansluiting vervolgonderwijs

Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle scholen voor voortgezet onderwijs. Vrijeschool voortgezet onderwijs is er in Amsterdam (Geert Groote College), Bergen (Adriaan Roland Holstschool) en Haarlem (Rudolf Steiner College).